Skip to main content

Luonnonmukaista maisemanhoitoa

Vuosisataisten elinkeino- ja maankäyttötapojen muovaamat perinnebiotoopit ovat lukuisten uhanalaisten kasvi- ja eläinlajien tyyssijoja. Kauniiden, hyvin hoidettujen maisemien katoaminen on huolestuttavaa sekä luonnon monimuotoisuuden että ihmisen sielunelämän kannalta.

Arvokkaiden perinnebiotooppien vaaliminen on yksi Bovikin toiminnan kulmakivistä. Tila on Uudenmaan suurin yksikkö, joka hoitaa ympäristöä laiduntavilla eläimillä.

Suomenlampaat ja kyytöt ovat parhaita mahdollisia maisemanhoitajia sekä ekologisesti että työn jäljen perusteella. Ne viihtyvät erilaisissa ympäristöissä ja täydentävät siten toisiaan. Siinä missä lampaat hoitavat saaria ja luonnonniittyjä, kyytöt kahlaavat pelotta ruovikkoisissa rantakohteissa ja tekevät selvää tiheistäkin kaislikoista.

Bovikin lampaat ja kyytöt laiduntavat eri puolilla Uuttamaata. Saaripaikkoja on kymmenkunta, mannerpaikkoja muutama – näistä kauimmaiset Kehä I:n sisäpuolella Villa Elfvikin ja Otaniemen rannassa.